فلبوتومی

بانواین همه جوان ازجوانےشان

بانو
این همه جوان ازجوانےشان گذشتند
و
⇠جان⇢
دادند براے
⇠تو⇢

و از تو
در وصیتنامه‌هایشان خواسته‌اند
ڪه در
سنگر سیاہ وسنگین وسادہ‌ات بمانی
در چادرت
همین وبس ️

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها