با توکل به اسم اعظم‌ت بسم الل

با توکل به اسم اعظم‌ت
بسم الله الرحمن الرحیم

مطرب‌ عشق‌، عجب‌ ساز و‌ نوایی‌ دارد
نقش‌ هر نغمه‌ که‌ زد راه‌ به‌ جایی‌ دارد

عالم‌ از ناله‌ عشاق‌ مبادا خالی
که‌ خوش‌آهنگ‌ و فرح‌بخش‌ هوایی‌ دارد

پیر‌ دردی‌ کش‌ ما گرچه‌ ندارد زر و زور
خوش‌ عطابخش‌ و خطاپوش‌ خدایی‌ دارد

حافظ

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها