برای آنها که موجی ات می خوانند

برای آنها که موجی ات می خوانند،
باید گریزی بزنی گاه و بی گاه و سنگری بگیری از نگاه های غریب
از چشمان مردمانی که مجنون را فقط در افسانه ها می شناسند
تو که گیرنده ی ذهنت خود به خود می چرخد تا روی موج جبهه تنظیم شود

تقدیم به همه ی جانبازان فداکار سرزمینم

جانبازان اعصاب و روان

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها