سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

برای کشف اقیانوس های جدید باید

برای کشف اقیانوس های جدید باید شهامت ترک ساحلِ آرام خود را
داشته باشیم
این جهان جهانِ “تغییر” است نه “تقدیر”

شبتون خوش

خفاش ماهی(بتفیش)

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها