سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

تلنگر هیزم های بزر

تلنگر

هیزم های بزرگ را با هیزم های
کوچک و ریز روشن می‌کنند

گناهان بزرگ هم با گناهان کوچک شروع میشوند

به همین خاطر است که قرآن کریم
روی گناهان ریز و کوچک حساسیت بیشتری
نشان داده است و میگوید

اگر به سراغ شر و شرارت بروید هر چندکم و ناچیز باشد،نتیجه آن را خواهید دید

{ وَ مَن یَعمَل مِثقَالَ ذَرَّهِِ شَرَّا یَرَهُ}

بهترین داستانهای کوتاه و آموزنده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها