سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

حسن بن جهم می گوید

حسن بن جهم می گوید بر حضرت موسی بن جعفر(ع) وارد شدم، دیدم خضاب فرموده است
گفتم رنگ مشکی به کار برده اید؟
فرمود بلی، خضاب و آرایش در مرد موجب افزایش پاکدامنی در همسر اوست برخی از زنان به این جهت که شوهرانشان خود را نمی آرایند عفاف را از دست می دهند

اصول کافی، ج۵، ص ۵۶٧

پویش حجاب فاطمے

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها