سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

خر گفت علف آبیست و گرگ گفت سبز

خر گفت علف آبیست و گرگ گفت سبز است
برای حل اختلاف نزد شیر رفتند
شیر دستور داد گرگ را زندانی کنند
گرگ با تعجب گفت مگر سبز نیست
شیر گفت بله اما دلیل زندانی شدن تو
بحث کردن با خر است

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها