در ملل های عقب مانده آنانکه ب

در ملل های عقب مانده
آنانکه با مشت های گره کرده انقلاب می کنند،
روزی با مشتهای از هم گسیخته
گدایی خواهند کرد

وینستون چرچیل

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها