رئیس جمهور که با فاصله ۸ متری

رئیس جمهور که با فاصله ۸ متری از اطرافیانش نشسته ؛
به افراد پایین که بی فاصله از هم قرار دارند گفت کرونا جدی نیست و باید به محل کار خود بازگردید

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها