سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

رنج ، بخش غیرقابل ریشه‌کَن شدن زندگی

رنج ، بخش غیرقابل ریشه‌کَن شدن زندگی

اگر اصلاً زندگی دارای مفهومی باشد، پس باید رنج هم معنایی داشته باشد.

رنج، بخش غیرقابل ریشه‌کَن شدن زندگی است، گرچه به شکل سرنوشت و مرگ باشد.

زندگی بشر بدون رنج و مرگ کامل نخواهد شد.

ویکتورفرانکل

تغذیه ناسالم و مشکلات روحی روانی

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها