سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

سخت ترین چیز در عالم حواری

سخت ترین چیز در عالم

حواریون به عیسے ع گفتند

ای معلم خوب به ما بیاموز که سخت ترین چیزها در عالم چیست؟

فرمود سخت ترین چیز خشم خداوند بر بندگان است

گفتند به چه وسیله می توان از خشم خداوند در امان بود؟

فرمود به فرو بردن خشم خود
پرسیدند منشأ خشم چیست؟

پاسخ داد
خود بزرگ بینی، گردن کشی و تحقیر مردم

بحالانوار جلد دوم

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها