سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

فقط برای خدا کار کنید

فقط برای خدا کار کنید

شیخ رجبعلی خیاط(ره)
روزی جوانی را در عالم برزخ دیدم که به من می‌گفت وقتی اینجا آمدید می‌فهمید هر نفسی که به غیر یاد خدا کشیدید، ضرر کردید
کار برای خدا بکنید قیمت شما همان است که می‌خواهید اگر خدا را بخواهید، قیمت‌تان خداست و اگر دنیا و خودخواهی را بخواهید همان مقدار

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها