سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

مسکــــن درد هــــر ڪس

مسکــــن درد

هــــر ڪس
《سوره تبت》را خالصانہ
بر هر دردے بخواند،
بہ اذن خـــ ــدا
درد ساڪن شود

ثواب الاعمال

♲♲♲♲♲♲

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها