سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

میشه یه دروغ ساده گفت و ده نف

میشه یه دروغ ساده گفت
و ده نفر واست دست بزنن
میشه یه حقیقته تلخ رو گفت
و هشت نفر بهت تهمت بزنن،
ولی دو نفر برن تو فڪر

برتراند راسل

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها