فلبوتومی

هر وقت میخواست برای جوانان یــادگاری بنویــسد

هر وقت میخواست برای جوانان
یــادگاری بنویــسد مـےنوشت

«مَـــــن ڪانَ لِله ڪانَ اللهُ لَهُ»

هر که باخدا باشد خدا با اوست
رسم عاشـق نیست یڪ دل و دو
دلبر داشتن

شهید محمدابراهیم همت

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها