سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

هر وقت میخواست برای جوانان یــادگاری بنویــسد

هر وقت میخواست برای جوانان
یــادگاری بنویــسد مـےنوشت

«مَـــــن ڪانَ لِله ڪانَ اللهُ لَهُ»

هر که باخدا باشد خدا با اوست
رسم عاشـق نیست یڪ دل و دو
دلبر داشتن

شهید محمدابراهیم همت

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها