سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

هر وقت وعده‌های مسئولین رو میش

هر وقت وعده‌های مسئولین رو میشنوم یاد این داستان میفتم

پادشاهى هنگام بازگشت به قصر سربازی را دید که با لباسى اندک در سرما نگهبانى میداد از او پرسید سردت نیست؟ نگهبان گفت چرا اما لباس گرم ندارم و مجبورم تحمل کنم

پادشاه گفت من الان داخل قصر مى‌روم و مى‌گویم یکى از لباس‌هاى گرم مرا برایت بیاورند نگهبان ذوق زده شد و از پادشاه تشکر کرد اما پادشاه به محض ورود به داخل قصر وعده‌اش را فراموش کرد
صبح روز بعد جسد سرمازده سرباز را در حوالى قصر پیدا کردند، در حالى که در کنارش با خطى ناخوانا نوشته بود

من هر شب با همین لباس کم سرما را تحمل مى‌کردم اما وعده لباس گرم تو مرا از پا درآورد

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها