فلبوتومی

همگی رهگذریم بہ کسی…

همگی رهگذریم

بہ کسی کینه نگیرید
دل بی کینه قشنگ است

به همه مهر بورزید
به خدا مهر قشنگ است

بشناسید خدا را
هرکجا یاد خدا هست

هرکجا نام خدا هست
سقف آن خانه قشنگ است

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها