سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

و خداوند تمام حیوانات را از آب

و خداوند تمام حیوانات را از آب آفرید ، به طوریکه بعضی از آن ها(مانند مارها) روی شکم شان حرکت می کنند و بعضی(مانند انسان ها) روی دو پا راه می روند و بعضی دیگر با چهار پا حرکت می کنند و خداوند هرچه را که بخواهد می آفریند و پروردگار ، در آفرینش قادر مطلق است

فتبارک الله احسن الخالقین

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها