سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

گوسفندی که تمام وسعت دیدش در

گوسفندی که تمام وسعت
دیدش در پشت گوسفند جلوی خودش
خلاصه میشود چگونه تشخیص دهد که امروز
او را به چرا خواهند برد یا به قتلگاه ؟؟

آلبر کامو

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها