سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

یکی از اشتباهات تربیتی این است

یکی از اشتباهات تربیتی این است که وقتی کودک غمگین است، شما در همین موقعیت از او می‌خواهید گریه کردن را متوقف کند

حتی اگر دلیل این گریه موضوعی بسیار سطحی باشد و یا حتی اگر هیچ دلیلی هم وجود نداشته باشد، اما نباید مانع ابراز احساسات او بشوید

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها