سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

‌آیت الله کشمیری”

‌آیت الله کشمیری
” طبق آنچه که در روایات است،
افضل اعمال امت انتظار فرج است و روی مسئله ی انتظار فرج خیلی تأکید می کردند که شیعه واقعی کسی است که همیشه در انتظار این فرج و گشایش باشد و عبادت واقعی همین است در فرج هم تبرا هست و هم تولا و محبت و عشق در زمان غیبت اگر شیعه ای باشد که چنین انتظاری در باطن او شکل نگرفته باشد، باید در اعتقاد خودش نسبت به حضرت تردید کند

کتاب شیدا ص ۱۵۰

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها