سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

️ امام رضا(علیه السلام) فرمود

️ امام رضا(علیه السلام) فرمودند

«منتظرین گداخته می شوند، همان گونه که طلا در کوره گداخته می شود، و مانند طلای ناب از ناخالصی پاک می شوند»

الارشاد ص۳۳۹

خود سازی
وظایف منتظران

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها