سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی

️ “انتظار مداوم ظهور آنحضرت”

️ “انتظار مداوم ظهور آنحضرت”

️ یکی از وظایف شیعیان، پیوسته منتظر آن حضرت بودن است و هر لحظه خود را برای آن واقعه عظیم آماده سازد خداوند در قرآن هدف از خلقت انسان را عبادت میداند

و پیامبر درتفسیر این آیه میفرمایند
برترین عبادت ها، انتظار فرج است

منبع مکیال المکارم ج ۲

تلنگر
خود را محک بزنیم، واقعا چقدر منتظریم؟

وظایف منتظران ۱

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها