یاصاحب الزمان….دل ها

یاصاحب الزمان

دل ها همہ منتظر براے فـرج است

در ناے بنفشہ ها نواے فـرج است

ذکرے کہ حجاب غیب از او مے گیرد

اے عاشق منتظر، دعاے فـرج است

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها