سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

امام صادق(ع) خطاب به یکی از اصحاب خود فرمودند

امام صادق(ع) خطاب به یکی از اصحاب خود فرمودند
هرگز همرنگ جماعت نباش که بگویی من تابع مردم هستم و من هم مثل بقیه مردم
(معانی الأخبار ۲۶‌۶ ۱)

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها