امام خمینی آنهائی که اسلام

امام خمینی
آنهائی که اسلام را خلاصه میکنند در اینکه بخورند و یک نمازی بخوانند و یک روزه ای بگیرند و در گرفتاری این ملت، در گرفتاری این جامعه دخالت نکنند، به حسب روایت رسول اکرم اینها مسلم نیستند
(صحیفه نور ج۱۵ ص۵۰)

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها