سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

تــــلــنگـــــر شکای

تــــلــنگـــــر

شکایت قرآن در روز قیامت
️متاسفانه بعضی از مردم فکرمی کنندکه درروز قیامت فقط باید جوابگوی
حق الناس و
شکایات مردم باشند
درحالی که چنین نیست وبایدبه بسیاری از
نعمتهایی که خداوند به ما ارزانی داشته است
جوابگو باشیم
از جمله این نعمتها
قرآن کتاب آسمانی و کتاب هدایت انسانهاست
️حضرت‌ رسول‌ اکرم‌ (ص) در این باره می فرمایند‌
«در روز قیامت‌ سه‌ گروه‌ شکایت‌ به‌ پیشگاه‌ خداوند متعال‌ می‌آورند
قرآن‌ و مسجد و عترت‌
قرآن‌ می گوید ای‌ پروردگار من‌
مرا سوزانیدند و پاره‌ پاره‌ کردند
مسجد می گوید ای‌ پروردگار من ‌ مرا معطّل‌ و بدون‌ عمل‌ گذاردند و حقّ مرا ضایع‌ کردند و
عترت‌ می گوید بار پروردگارا ما را کشتند دور کردند و متفرّق‌ نموده‌ و فراری‌ دادند
ودر مقابل‌ پروردگار در دعوای‌ خصومت‌ و دادخواهی‌ به‌ دو زانوی‌ خود می‌نشینم‌، پس‌ خداوند عزّو جلّ به‌ من‌ می گوید
من‌ خودم‌ اولویّت‌ دارم‌ از شما دربارۀ‌ خصومت‌ و
دادخواهی‌ نسبت‌ به‌ آنان‌ »
وسائل‌ الشّیعه‌،ج‌۱ ،ص‌ ۳۰۴

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها