دامن بادصبا را که گرفتم

دامن بادصبا را که گرفتم سحری
زیرلب نام تو آوردم و گفتم سحری

برو ای باد به ارباب بگو نوکر گفت
میشود پای ضریح تو بیفتم سحری

سلام ارباب

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها