پیامبر مهربانی(ص)بهترین

پیامبر مهربانی(ص)

بهترین زنان شما زنی است که برای شوهرش آرایش و خودنمایی کند، اما خود را از نامحرم بپوشاند

بحار؛ ۱۰۳ ۲۳۵

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها