آخرین مقالات

یا صاحب الزمان عج ️

یا صاحب الزمان عج ️ یادمان باشد ڪه حضرت زهرا پیر شد یادمان باشد علے زنجیر شد یادمان باشد ڪه پهلویے شڪست حیدر از غم ها گلویش پینه بست یادمان باشد جگر خون شد حسن یادمان باشد حسین شد بے ڪفن یادمان باشد چه زینب مے ڪشید پیش چشمانش رقیه پر ڪشید یادمان...


قرآن کریم
اَعُوُذُبِالله مِنَ الشّیطان الرَجیم
وَ اَحسِن کَمااَحسَنَ اللهُ اِلیک
و نیکی کن همانگونه که خدا
به تو نیکی کرده است
سوره قصص آیه۷۷
اللهم عجل لولیڪ الفرج

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها