آخرین مقالات

در دانشگاه استاد معتقدی داشت

در دانشگاه استاد معتقدی داشتم که تئوری‌هایِ مدیریت درس می‌داد روزی گفت یک مدیر موفق باید به بیست سال بعد نگاه کند تا بتواند موفق عمل کند و همیشه چشمش به افق‌های دوردست باشد گفتم استاد اگر مدیری خیلی دوردست‌ها را بنگرد و صد سالِ بعد را نگاه کند چطور؟...

امام صادق (ع) فرمودند ️خدا

امام صادق (ع) فرمودند ️خداوند بر جسد، بویِ بد قرار داد تا انسان عزیز خویش خاک کند؛ بعد از مصیبت، صبر و فراموشی داد که از زندگی لذت ببرد و احشام را علف‌خوار کرد تا ثروتمندان، در خانه‌هایشان مانند طلا آن‌ها (احشام) را ذخیره نکنند (دقت کنید اگر احشام،...

حضرت علی (ع) می‌فرمایند

حضرت علی (ع) می‌فرمایند چه بسا احسان پیاپیِ خدا، گناهکار را گرفتار کند، و پرده‌پوشی خدا او را مغرور سازد، و با ستایش مردم فریب خورد، و خدا هیچ کس را همانند مهلت‌دادن مورد آزمایش قرار نداد
نهج‌البلاغه
داستان ها و پندهای اخلاقی

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها