آخرین دست نوشته شهید سپهبد حاج

آخرین دست نوشته شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در فرودگاه سوریه قبل از پرواز

الهی لاتکلنی
خداوندا مرا بپذیر
خداوندا عاشق دیدارتم
همان دیداری که موسی را ناتوان از ایستادن و نفس کشیدن نمود
خداوندا مرا پاکیزه بپذیر

شادی روح شهدا صلوات

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها