آسوده بخواب حاج حسن تهرانی مقد

آسوده بخواب حاج حسن تهرانی مقدم
این روزها،
نه ریاض
نه تل آویو
نه حیفا
نه واشنگتن دی سی
نه
هیچ کدامشان شب را، ازترس فرزندان پرورش یافته از دستان تو، به راحتی صبح نمیکنند

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها