آن یوسف کنعانی ما می آید یک ر

آن یوسف کنعانی ما می آید
یک روز به مهمانی ما می آید

ما منتظران اگرچه کم تعدادیم
دوران فراوانی ما می آیـد

اشعار نورانی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها