سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

از بزرگترینحسرت های روز قیامت

از بزرگترین
حسرت های روز قیامت

« اعمال خوب شما

در ترازوی دیگران»

«پروردگارا
زبان ما را از تهمت و غیبت در امان نگه دار »

آمین یا رب العالمین

•••✾~ ~✾•••

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها