فلبوتومی

از خدایی که با اندرز خود شما را سود فراوان بخشیده پروا کنید

از خدایی که با اندرز خود شما را سود فراوان بخشیده پروا کنید

نهج_البلاغه

✨فاتَّقُوا اللّه َ الّذی نَفَعَکُم بمَوعِظَتِهِ وَ وعَظَکُم برِسالَتِهِ ،

و امتَنَّ علَیکُم بنِعمَتِهِ ،

فَعَبِّدوا أنفُسَکُم لعِبادَتِهِ ،

و اخرُجوا إلَیهِ مِن حَقِّ طاعَتِهِ.

💠پس پروا کنید از خدایی که با اندرز خود شما را سود فراوان بخشیده ،

و با رسالت پیامبرش شما را نیکو اندرز داده ،

و با نعمت هایش برشما منّت گذاشته است.

خود را برای پرستش خدا فروتن دارید.

و با انجام وظایف الهی ،

حق فرمانبرداری را به جا آورید.

📚 خطبه ۱۹۸

خطبه ۱۷۶

داستان کوتاه نهج البلاغه

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها