اعمال قبل خوابفضیلت سو

اعمال قبل خواب

فضیلت سوره ملڪ

پیامبر اڪرم (ص) ؛
هرڪس شب “سوره ملڪ” را
بخواند اجرے همانند احیاے
شب قدر برایش نویسند

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها