الهی شکرت ️که دفتر عمرم

الهی شکرت ️

که دفتر عمرم
باز است هنوز

نمیدانم چند ️ ورق
مانده تا انتها،

اما بر هر ورق
که بر من می گشایی

زیبا خواهم نوشت

تنها ‌به‌ امید‌ تو یا رب

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها