امام صادق (علیه السلام)

امام صادق (علیه السلام)

به کسی که چهار چیز داده شود از چهارچیز دیگر محروم نیست

به کسی که توفیق دعا داده شود
از استجابت محروم نمیشود

به کسی که توفیق استغفار داده شود
از توبه محروم نمیشود

به کسی که توفیق شکر نعمت داده شود از
افزایش نعمت محروم نمیشود

به کسی که صبر وشکیبایی عطا شود
از اجر آن محروم نشود

خصال شیخ صدوق

️ به ما بپیوندید

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها