سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

امیرالمؤمنین امام علی علیه ال

امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام فرمودند

برنامه ریزی درست،دارایی اندک را افزایش می دهد؛و برنامه ریزی نادرست،ثروت بسیار را نابود می کند

غررالحکم ،حدیث ۴۸۳۳

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها