این خـــون تا قیامٺ جاریست م

این خـــون
تا قیامٺ جاریست
مـن و شمـا
باید مواظب باشـیم
تا حـرمـتِ
چنین خون هایی نشڪند

رزقک شهادت

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها