ای لنگر زمین آسمانعیب از

ای لنگر زمین آسمان

عیب از کجاست ️
غیبت او بی‌دلیل نیست ️

چون ذاتاً آفتاب،
به مردم بخیل نیست

باید میان کوره بسوزد که گُل کند

دل تا میان شعله نیفتد، ️
خلیل نیست

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها