اے شـــهید تُ ڪه باشے روزه

اے شـــهید
تُ ڪه باشے
روزهایم خودبہ خودبخیر
مےشوند آخردراین دنیا
چه چیزے جز تُ
بهتریڹ بهانه براے خوب بودڹ
لحظه هایم دردنیاسٺ

تنها کانال رسمی جانباز شهید سید مصطفی علمدار با حضور خانواده شهید

کانالی با متن های شهدایی
مداحی
پروفایل
استوری
و

{باذکر یاحسین(ع) رَوَد جان ز پیکرم}

کانال شهید و تنها نذارید

آدرس کانال

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها