بهترین خانه هاى مسلمانان، خ

بهترین خانه هاى مسلمانان، خانه اى است که در آن یتیمى باشد که به او نیکى می شود و بدترین خانه هاى مسلمانان خانه اى است که در آن یتیمى باشد که با او بدى می شود، من و سرپرست یتیم در بهشت مانند دو انگشت همراهیم

پیامبر خدا (ص)

نهج الفصاحه ۱۵۱۰

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها