تصاویر سپهبد شهید «قاسم سلیما

تصاویر سپهبد شهید «قاسم سلیمانی» و شهید«ابومهدی» بر ساختمان روبروی سفارت آمریکا در بغداد

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها