تماس تصویری و موبایل نشانه ا

تماس تصویری و موبایل نشانه ای از آستانه ظهور امام مهدی عج

امام صادق (ع)
«به یقین بدانید که در زمان حضرت قائم یک فرد که در مشرق زمین است برادر خود را که در آن سوی مغرب زمین است خواهد دید و همچنین آنکه در مغرب است برادر خود را که در مشرق است می بیند»
 (بحارالانوار جلد ۵۲)

امام صادق ع فرمودند
«زمانی بر مردم فرامیرسد آنهایی که در مشرق هستند می بینند و می شنوند صدا و صورت آنها راکه درمغرب زمین قرار دارند و هر ملتی صداها را به زبان خودشان می شنوند»
 (بحارالانوار چاپ قدیم جلد ۱۳ صفحه ی ۱۳۵)

به جای آنکه فقط بگویید «عه چه جالب» به این نکات توجه کنید که آن فرد الهی که از ۱۳۰۰ سال قبل علم دیدن شرایط کنونی را داشت یکی از امامان شیعه است و علومش از جانب خداست و لعنت بر دشمنان اهل بیت میفرستاد، خلفای غاصبی که هرگز همچین علومی نداشتند چون ملعون بودند
همان فرد الهی در کنار علوم الهی وعده ظهور امام مهدی عج را داده است، پس قطعا امام زمانی در کار است و ظهورش نیز بسیار نزدیک است

این ارتباطات بعد از ظهور بسیار پیشرفته تر خواهد شد طوری که مردم به تکنولوژی کنونی خواهند خندید

احادیث ائمه

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها