سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

جانم رضا یادت نرود همیشہ ف

جانم رضا

یادت نرود همیشہ فردایی هست

در قلب ڪویر آب گوارایی هست

گر موج زند جهان ز نامردی ها

نومید نباش ضامن آهویۍ هست

کانال پرواز تا خدا

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها