جاویدالأثر حاج احمد متوسلیان

جاویدالأثر حاج احمد متوسلیان

باشد که ما شبانگاهان بر سرشان بریزیم؛
همچون عقابان تیز پروازی که شب و روز برایشان معنا ندارد

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها