سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

حـسیـن جـان همیشہ حُبِ تو جارے اسٺ

حـسیـن جـان

همیشہ حُبِ تو جارے اسٺ در دل شیعہ
خدا اِراده ے خیرے براے ما ڪرده

بہ حـقِ گریہ زیـنب خدا بیـامرزد
هر آنڪسے ڪه مرا با تو آشنا ڪرده

حـب الحسیــن اجننــے

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها