خدا حافظ ای سردار بی سرم خدا

خدا حافظ ای سردار بی سرم
خدا حافظ ای دلدار و دلبرم
خداحافظ ای مالک اشترم
خدا حافظ ای عمار رهبرم
خدا حافظ ای مدافع وطن
خدا حافظ ای پناه کشورم
خدا حافظ ای رستم زال ما
خدا حافظ ای یل دلاورم
خدا حافظ ای فرمانده شجاع
خدا حافظ ای کاوه آهنگرم
خدا حافظ ای آرش کمانگیر
خدا حافظ ای قهرمان افسرم
خداحافظ ای جانباز با وفا
خدا حافظ ای سرباز کشورم
خدا حافظ ای مرد مقاومت
خدا حافظ ای رزمنده حرم
خدا حافظ ای سردار قلب ما
خد حافظ ای با جان برابرم
خدا حافظ ای فدایی حسین
خدا حافظ ای مدافع حرم
خدا حافظ ای عزیز فاطمه
خدا حافظ ای شهید پرپرم

احمد غلامی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها