خواهی که شوی باخبر از کشف و کر

خواهی که شوی باخبر از کشف و کرامات
مردانگی و عشق بیاموز و دگر هیچ‌

ملک‌الشعرا بهار
پ‌ن حامد جان عسکری ️

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها